Türkiye Ekonomisinde Yüzde 2,6'lık Daralma

Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı

Türkiye Ekonomisinde Yüzde 2,6'lık Daralma

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,5 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün yüzde 10,9 ve hizmetler sektörünün yüzde 4 geriledi.

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 8,8 ile "kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. 

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4,7 AZALDI

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 4,7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,5 artarken, ithalatı yüzde 28,8 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 20,9 ARTIŞ

İş gücü ödemeleri yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,8 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken bu oran yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,3'ten yüzde 40,8'e düştü.

TABLOLAR

Yıl Cari fiyatlarla GSYH 
(milyon TL)
Cari fiyatlarla GSYH 
(milyon dolar)
GSYH Zincirlenmiş Hacim 
Endeksi(2009=100)
Büyüme hızı 
(yüzde)
2018 1. Çeyrek  788.833 206.829 158,4 7,4
2018 2. Çeyrek 885.236 204.571  172,8 5,3
2018 3. Çeyrek 1.016.806 187.797 183,8 1,8
2018 4. Çeyrek 1.010.114 184.890 180,5 -3
2018 Yıllık 3.700.989 784.087 173,9 2,6
2019 1. Çeyrek 914.699 170.364 154,2 -2,6
 

SEKTÖRLER

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2018 1. çeyrek  2019 1.çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık  7,3 2,5
Sanayi 7,9 -4,3
İmalat sanayisi  8,4 -4,7
İnşaat  8 -10,9
Hizmetler 10,5 -4
Bilgi ve iletişim 5,7 2,3
Finans ve sigorta faaliyetleri  2,7 1,5
Gayrimenkul faaliyetleri   3,5 2
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 12 -13
Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 4,5 8,8
Diğer hizmet faaliyetleri 9,2 -2
Sektörler toplamı    7,5 -2,1
Vergi-sübvansiyon  6 -6,9
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)  7,4 -2,6
Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 11:16
Türkiye Kulisi Editör 3


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER