Alınamayan Kiralar için Gelir Vergisi Ödenir mi?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "Annem ve bana bir bina miras kaldı. Biz de bu yeri kiraya verdik. Ancak kiracı kiraları ödemiyor. Bir alt kattaki kiracıya sorduk, yurtdışına gittiğini söyledi. Birikmiş epey kirası var. Tahliyesi konusunda nasıl işlem başlatabiliriz? Alamadığımız kiralar için vergi verecek miyiz?" sorusunu cevapladı.

Alınamayan Kiralar için Gelir Vergisi Ödenir mi?

Bir gayrimenkul kiraya verildiğinde kira geliri vergiye tabidir. Bu nedenle kira geliri için beyanname düzenlenir ve buna göre de kademeli hesaplanan bir vergi ödenir.

Ancak dikkat edilirse gelirin beyanından söz ediyoruz. Ancak kira ödenmiyorsa bu ihtilaflı bir alacaktır. Hukuki sonuçları olduğu gibi mali sonuçları da vardır.

Alınamayan kiralar için ödenecek bir vergi de yoktur.

Dolayısıyla alınamayan kiralar vergilendirmede hesaba katılmayacaktır. Ancak tahliye için işlem başlatmak gerekecektir.

Bunun için kiracıya ya noterden ihtarname keşide edilerek kiracıya 30 gün içinde ödeme yapması, aksi halde tahliyesinin talep olunacağı bildirilir veya 30 günlük ödeme emri göndermek kaydı ile icra takibi başlatılır.

Yine 30 gün içinde ödeme yapılmazsa bu halde tahliyesi talepli dava açılır. Okuyucumun mali ve hukuki durumu budur.

Her zaman yaptığım bir uyarıyı bir kere daha tekrar etmekte yarar görüyorum. Mali konularda bir maliyecinin, hukuki konularda da bir hukukçunun yardımını almakta yarar var.

Mesela kiracıya keşide edilecek ihtarnamede alınamayan kira bedeli talep edildiğinde 30 gün süre verilmezse veya 30 gün süre verildiği halde sonunda ödeme yapılmazsa tahliye talebinde bulunulacağı ifade olunmazsa, tahliye talebi reddolunur. Bu nedenle her işi erbabı ile yapmak gerekmektedir.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER