Boş Daire için Yakıt Ücreti Ödenir mi?

Bina yöneticilerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biriside dairesinde oturmayan ev sahiplerinin dairesi boş olduğu gerekçesiyle yönetim giderlerine ve apartman yakıt parasına katılmak istememesidir. Peki durum gerçekten böyle mi? Boş daire için yakıt ücreti ödenir mi ödenmez mi?

Boş Daire için Yakıt Ücreti Ödenir mi?

Bu sorunu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde değerlendirelim.

İlgili kanunun 20. maddesi şu şekilde:

Madde 20: Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Kat mülkiyeti kanununda daireleri boş olan ev sahiplerinin bu durumlarını ileri sürerek ortak giderleri ödemekten kaçınamayacaklarını açık bir şekilde yazmaktadır.

Kısaca; daireleri boş halde kullanmayan ev sahipleri kömür parası, apartman aidatı, kapıcı parası yada ortak kullanımı ilgilendiren diğer tüm giderlere katılmak zorundadır.

Kanuna göre, her kat malikinin yakıt giderine arsa payı oranında katılması mecburi kılınıyor.

Oturmadıkları ve boş olan evin yakıt parasını ödemek istemeyen kat maliklerinin bu ödemeyi yapmamaları durumunda, icra takibi yapılabiliyor. Söz konusu kanun hükümleri şu şekilde sıralanıyor:

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kaynak: İmar Haber

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER