Bürokrasi Azaldı: Bakanlık 635 Belgeyi Artık İstemeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bürokratik süreçlerin azaltılması ve iş süreçlerinin hızlanması amacıyla, verilecek hizmetlerin karşılığında istenen 635 belge artık vatandaşlardan talep edilmeyecek.

Bürokrasi Azaldı: Bakanlık 635 Belgeyi Artık İstemeyecek!

YENİ DÜZELEME İLE 635 EVRAK ARTIK İSTENMEYECEK

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve bürokratik süreçlerin azaltılması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar ile  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkındaki Yönetmelik, Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in arasında olduğu 10 yönetmelikte değişiklik yapıldı. 

Ayrıca, Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ ve Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği gibi toplam 8 tebliğde değişikliğe gidildi.

Değişikliklere göre, işlemler için vatandaştan istenen 99 farklı belge mevzuattan kaldırıldı. Bu belgelerin yer aldığı ve bakanlık tarafından sunulan 223 hizmet için istenen toplam 635 belgenin vatandaştan talep edilmesi uygulamasına da son verildi.

Böylece hizmet talep eden gerçek ve tüzel kişiler, daha az belge vererek işlemlerini daha kısa sürede yapabilme imkanına kavuşacak.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER