Emlakçılar Mesleki Yeterlilik Belgesini Nasıl Alabilir?

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmeliğe göre, 5 Haziran 2018 öncesinde oda kaydı, vergi levhası kaydı veya Halk Eğitim Merkezlerinden alınmış 'emlakçılık' ile ilgili kurs sertifikası ibraz edemeyen tüm emlakçılar, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alma zorunluluğu var.

Emlakçılar Mesleki Yeterlilik Belgesini Nasıl Alabilir?

EMLAKÇILARIN ANAYASASI

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’ ile gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli yenilikler getirildi. Mesleki yeterlilik belgelerini almayan emlak danışmanları, inşaat işçileri ve birçok meslek grubu Aralık 2019 itibariyle bu sektörde faaliyet gösteremeyecek. 

SON TARİH 5 ARALIK

Yönetmelik kapsamında mevcut firmalar ve bundan sonra kurulacak yeni firmaların İl Ticaret Müdürlükleri’nden yetki belgesi alacak. Yetki belgesi almak için ise, firma ortaklarından en az birinin ve satış-pazarlama personelinin 5 Aralık 2019 tarihine kadar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaları gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREYE?

Emlak sektöründe mesleki yeterlilik belgesi hizmeti TOBB MEYBEM tarafından 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalar aracılığıyla verilecek.

Başvurular, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından verilecek.

ŞARTLAR

-- On sekiz yaşını doldurmuş olması,

-- En az lise mezunu olması,

-- Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,

-- İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

-- Konkordato ilan etmemiş olması,

-- Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.

YETKİSİZ EMLAKÇIYA PARA CEZASI

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerine devam eden işletlemeler için 4 bin lira ceza verilecek. 

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER