Emlakçılık Yetki Belgesi için Lise Mezunu Olma Şartı Kaldırıldı!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle Emlakçılık Yetki Belgesi almak isteyen kişilere yönelik olarak lise mezunu olma şartı kaldırıldı, ilkokul mezunlarına da emlakçı olma yolu açıldı.

Emlakçılık Yetki Belgesi için Lise Mezunu Olma Şartı Kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı tarafından emlakçılık sektöründe yaşanan sorunları çözmek ve sektörü disipline etmek adına hayata geçirilen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştı. Bu yönetmelik kapsamında emlakçılık yapmak isteyen kişilere yetki belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında en çok tartışılan maddelerden biri de yönetmelik kapsamında emlakçılık yapmak isteyen kişilere getirilen lise mezuniyeti şartı olmuştu. Sektörde ilkokul mezunu olan çok sayıda emlakçının bulunması tartışmalara neden olmuştu. Yapılan değişiklik ile yetki belgesi için artık lise şartı aranmayacak.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1: 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son 5 yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay; bunların dışında kalanların ise en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”

MADDE 2: Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER