Kira Sözleşmesinin Bir Nüshası da Karakola Verilecek!

Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, kira sözleşmesinin bir nüshasının ev sahibi ve yönetici tarafından en yakın kolluk kuvvetine teslimi zorunlu olacak.

Kira Sözleşmesinin Bir Nüshası da Karakola Verilecek!

Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. 

Komisyonda görüşmeleri devam eden Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında; kira sözleşmesinin bir nüshasının ev sahibi ve yönetici tarafından en yakın kolluk kuvvetine tesliminin zorunlu kılınması amaçlanıyor.

Hala kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal sahipleri veya onların yetki verdiği emlakçılar, kiraya verdikleri taşınmazı, güvenlik ve asayiş bakamından kime verdiklerini yeterince araştırmıyor ve belgeleyemiyor.

Bunun sonucunda birçok konut veya iş yerinde; terðristler, terörle bağlantılı kimseler, güvenlik güçlerince arananlar tespit edilemiyor. 

Mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira kontratosu sadece Borçlar Kanunu kapsamında bir senet niteliğine sahip oluyor.

Kontrat imzalanıyor ve mülk sahibinin istemesi durumunda kimlik veya benzeri belgelerin fotokopisi alınıyor.

Ancak ortaya çıkan sonuçlara göre, birçok kiralık mülk için kira kontratları bile yapılmıyor. 

TBMM'ye sunuldu

Tüm bu durumların önüne geçilmesi ve engellenmesi için 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda değişiklik yapılması önerildi.

Taşınmaz sahibi ve kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticilerinin, gerçekleştirilen kira sözleşmelerinin veya kontratlarının bir nişasının en yakın kolluk kuvvetlerine teslim etmesi şartı getirilmesi TBMM'ye sunuldu. 

KİMLİK BİLDİRME KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Madde 1: 26/6/1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 11: Herhangi bir süreyle, ikinci bir şahısa kiralanan taşınmaz için düzenlenen kira sözleşmesinin bir nüshasının, en geç 7 gün içinde en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmeye, taşınmazın mal sahibi ve taşınmaz malın bulunduğu binanın yöneticisi sorumludur. 

Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi  kontrol etmekle yoktimlüdürler.  Bütfin kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diger şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgüttine bildirmeleri gereklidir." 

Madde 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3: Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER