Kiracılı Evde Tadilat Tahliye Nedeni mi?

Ev sahibi tadilat yapmak için kiracısının tahliyesini isteyebiliyor. Ancak tadilatın yapılması için evin gerçekten boş olması gerekiyorsa bu yola başvurabilir.

Kiracılı Evde Tadilat Tahliye Nedeni mi?

Ev sahibi kiracısının zevkine göre istediği tadilatları kabul etmeyebilir. Kira anlaşmasının herhangi bir şekil şartı bulunmuyor.

Kanunen yazılı sözleşme yapılması zorunlu olmaması nedeni ile kimi kiralamalar sözlü yani sözleşmesiz olarak da yapılabiliyor. Peki, kira kontratı olmadan tahliye nasıl olur?

Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle ve kiracıdan kaynaklanan sebepler nedeni ile mal sahibi kiracısından tahliyesi için dava açabiliyor.

Kira sözleşmesine dayanan her türlü,tahliye, aktin feshi veya tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılan alacak, tazminat davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi'dir.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay, eve yapılacak tadilatın kiracıyı çıkarmaya neden olamayacağına karar verdi

Bir ev sahibi, evinde inşaat projesine aykırı kısımlar bulunduğunu ve bu nedenle tamirat yaptıracağını gerekçe göstererek, kiracının geçici tahliyesi istemiyle dava açtı. 

Yerel mahkeme, 3 ay süre ile kiralananın tahliyesine karar verdi.  Kiracının temyiz istemini görüşen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu.

Bozma gerekçesinde, Borçlar Kanunu'na göre, kiracının, kiralananın, kira sözleşmesi süresince zaruri bir tamire muhtaç olduğu takdirde kendi hakkına helal gelmemek şartıyla tadilatın yapılmasına müsaade etmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu düzenlemede açıkça akdin feshinden veya kiralananın tahliyesinden bahsedilmediği vurgulanan kararda, Yargıtay'ın yerleşen içtihatlarına göre, geçici tahliye istemiyle açılan davalarda uyuşmazlığın bu düzenlemeye göre yapıldığı belirtildi.

Kararda, açılan davalarda akdin feshine ve kiralananın tahliyesine karar verilebilmesi için kiralananın yapıldığı ve inşa edildiği tarihe nazaran yıpranması, harap hale gelmesi ve binanın hayatiyetini muhafaza etmesi için bakım ve onarımının mutlak surette yapılması gerektiği kaydedildi.

Böyle bir durumun varlığı bilirkişi raporuyla tespit edilmesi halinde kiracının, zorunlu tamiratın yapılmasına izin vermek zorunda olduğu belirtilen kararda, tadilatın, evden kiracı çıkarılmadan da yapılabileceği bildirildi.

Ancak kiracının bu tadilatın yapılmasına engel olmaması gerektiği belirtilen kararda, dava konusu olayda, tahliye sebebini gerektiren bir durum olmadığı ifade edildi.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER