Kiracının Ödemediği Yakıt Ücretini Ev Sahibimi Öder?

Hem kiracılar hem de ev sahipleri ödenmeyen aidat ve yakıt giderlerinin durumunun ne olacağını merak ederken, aidat ve giderleri ödemeden binayı terk eden kiracılar ile ilgili olarak ev sahibinin sorumlu tutulup tutulamayacağını da öğrenmek istiyor.

Kiracının Ödemediği Yakıt Ücretini Ev Sahibimi Öder?

Eğer kiracı aidatları ve yakıt ücretini ödemeden mülkü terk ederse ne olur? Ödenmeyerek birikmiş olan aidat ve giderler kimden tahsil edilir? Bu sorunun yanıtı ev sahiplerini üzecek cinsten.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 22'ye göre, kat maliki; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Yani apartman yöneticisi ya da aidat ve gidlerleri toplamakla sorumlu olan kişi gereken özeni göstermez ve kiracı birikmiş aidat ve masraflar olduğu halde konutu terk ederse, tüm biriken borçlar ev sahibinden istenebiliyor.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas: 2004/10518 Karar: 2005/2241ve 15.03.2005 sayılı kararı da; "Kiracı, anataşınmazdaki bağımsız bölümü boşalttıktan sonra, artık bu yerden yararlanma hakkı, dolayısıyla kiracı sıfatı sona erdiğinden, oturduğu döneme ilişkin olsa bile ortak gider borcundan - Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre - sorumlu tutulamaz" demektedir.

Bu durumda mal sahiplerinin zaman zaman kiracılarının aidat ve masrafları ödeyip ödemediğini kontrol etmesi kendi faydalarına olacaktır.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER