Kiracıya Hangi Gerekçelerle İhtarname Çekilir? İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya nasıl ihtarname gönderileceği koşullara göre farklılık gösterir. İşte ayrıntılar...

Kiracıya Hangi Gerekçelerle İhtarname Çekilir? İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya ihtarname gönderilirken dikkat edilecek ilk şey, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisidir.

Sözleşmenin süresi, konutun cinsi, sözleşmede alınan taahhütler ve benzeri hususları kiracıya ihtarname çekme şartlarında belirleyici rol oynamaktadır.

Hatta ve hatta kiracıya ihtarname çekme süresi, etkilenen en önemli unsurdur.

Yazılı ihtarnamede yer alacak hususlar sözleşme ilişkisine göre belirlenir.

Tüm bu unsurlar tespit edildikten sonra kiracıya yapılacak yazılı bir ihtarname oluşturulur.

İhtarnamenin yazılı olması fesih için zorunlu unsurdur.

Bu durumda kiracınıza ihtarname noter vasıtasıyla gönderilirse hem ispat kolaylığı hem de geçerlilik şartını bir arada sağlayacaktır.

Yazılı olmayan fesih bildirimi geçersiz olacağından kiracıyı tahliye etmek söz konusu olmayacaktır.

Yazılan ihtarname kiracının eline ulaşacağı bir adrese gönderilir. Zira ihtarname hüküm ve sonuçlarını kiracının eline ulaşmasıyla doğurmaya başlar.

Netice itibariyle kiracınıza ihtarname nasıl çekilir sorusuna yanıt vermiş olduk şimdi sırasıyla diğer hususlara değinelim.

İhtarname Kiracıya Ne Zaman Gönderilir?

Konut ve çatılı işyerinde ihtarname çekme süresi, sözleşme ilişkisine göre değişiklik göstermektedir.

Belirli süreli kira sözleşmesinde kiracı sözleşme süresinin bitmesinden en az 15 gün önce bu bildirimi göndermek zorundadır.

Bu süre belirsiz süreli kira sözleşmesinde 6 aylık kira döneminin sonu için 3 aylık fesih bildirim süresine uyulması şarttır. Bu süreler kiraya veren için oldukça farklıdır.

Kiraya veren, belirli süreli sözleşmede on yıllık uzama süresinin sonunda, uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce fesih bildiriminde bulunarak feshedebilecektir.

Belirsiz sürelide ise kiracıda olduğu gibi ancak 10 yıl sonra kullanılabilecektir.

Bunun haricinde kiracıya çekilmiş iki haklı ihtar tahliye sebebi olarak kabul edilmektedir. Burada kiracıya belli bir süre tanınması şarttır.

Ayrıca kira ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren önemli sebebin varlığı, kiracının bedel veya yan giderler bakımından temerrüdü, kiracının özen ve saygı borcuna aykırı davranması, kiracının iflası, kiraya verenin borçlarına aykırı davranması hallerinde de süre verilerek sözleşme feshedilecektir.

Görüldüğü üzere kiracıya ihtarname çekme süresi duruma göre farklılık göstermektedir.

Kiracıya İhtarname Çekme Şartları Nelerdir?

İhtarname çekme şartları, bazı koşulların yerine getirilmesine bağlanmış olabilir.

Bu halde ihtarnamede yer alacak hususlar olmadığı sürece ihtarname geçerli olmayacaktır.

Kiracının tahliyesi ihtarname suretiyle gerçekleştirileceği için bu husus oldukça önemlidir.

Örneğin iki haklı ihtar durumunda kira bedelinin ödenmemesi hali varsa burada kira bedelleri açıkça gösterilmeli ve ödeme için süre tanınmalıdır.

Bunun haricinde yukarıda bahsedildiği gibi süre şartlarına mutlak suretle uyulmalıdır.

Unutulmamalıdır ki bazı durumlarda ihtarnamenin ardından dava açmak gerekebilir ki bu durumda da ihtarnamenin usule uygun olarak düzenlenmiş olması şarttır.

İhtarname çekme şartları duruma göre değişmekte olup noter kanalıyla ihtarname çekmeden önde şartların iyi araştırılması önemlidir.

Kiracıya İhtarname Çekme Masrafı

İhtarname çekme noter masrafından ibarettir diyebiliriz. Noter masrafı, bu işin önemli masraflarından biri olsa da yüksek bir meblağ teşkil etmemektedir.

Özellikle kira ilişkisinin çekilmez hale geldiği durumlarda bu masraftan kaçınılması kiraya vereni daha fazla zarara uğratacaktır.

Selim Law Firm

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER