Miras Hissesi Nasıl Devredilir?

Miras kalan gayrimenkuller elbirliği mülkiyeti olarak kabul edilmiştir. Elbirliği mülkiyet yasası ile tüm mirasçıların hakları korunmaktadır. Ancak belli başlı nedenler doğrultusunda miras payının devri söz konusu olabilmektedir.

Miras Hissesi Nasıl Devredilir?

Türk Medeni Kanununa göre miras açıldıktan sonra paylaşılması arasındaki süre içinde hisse payının devri mümkün olmaktadır.

Medeni Kanuna göre miras açılmadan mirasçının beklediği miras hakkı üzerinde tasarrufta bulunma imkanı vardır.

Miras payının devri, iştirak bozulmadan yapılacaksa ya satış ya da bağış yolu ile yapılmaktadır.

Eğer hisse payı karşılığında bir ücret belirlenmiş ve bu ücret karşılığında devir yapılacaksa buna satış yolu ile hisse devri denir.

Eğer bir ücret karşılığı olmadan devir yapılacaksa buna da bağış yolu ile devir işlemi denir.

Miras kalan bir arsanın mirasçılara düşen paylarının devir işlemleri için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir.

Medeni Kanuna göre miras payı devri için evrak düzenlenmesi noterde yapılmaktadır.

Miras kalan arsanın hisse payı üçüncü kişilere devredilecekse tüm mirasçıların tümünün katılımı ile mümkün olmaktadır.

İştirakın yani elbirliğinin feshi yapılmamaktadır.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER