Miras Vergisi Ödemeleri Başlıyor!

Türkiye'de bulunan gayrimenkullerin miras yoluyla varislere geçmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda da vergi ödeniyor. İşte miras vergisinde 2021 tarifesi...

Miras Vergisi Ödemeleri Başlıyor!

Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde her yıl düzenli olarak miras vergisi ödeniyor.

Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi verginin ödenmesi gerekiyor.

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Miras vergisini ödemeyenler hakkında cezai işlem başlatılıyor. Miras vergisi tahakkukundan itibaren yılda iki eşit taksit halinde ödeme yapılıyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor.

Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında olsa bile beyanname veriyor.

Muristen mirasçılara veraset durumunda hiçbir mal intikal etmediği takdirde durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirildiğinde vergi beyannamesi verilmiyor.

Miras vergisi borcunu ödemeyen vatandaşların vergisine yüzde 2 oranında aylık ceza uygulanıyor. Miras vergisi için ödenecek bedeli, taşınmazın değeri belirliyor.

Kanun kapsamında belirtilen oranların gayrimenkul değeri ile hesaplanması durumunda ödenmesi gereken bedel bulunuyor.

Ayrıca büyükşehir belediyelerinde vergi yüzde 100 zamlı şeklinde uygulanıyor.

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor.

Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödeme yapılıyor.

Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

Mirasçılar Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğde veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları açıklandı.

Buna göre miras vergisinde 2021 tarifesi şu şekilde:

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 lira),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 lira,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 lira, olarak dikkate alınacak.

Kredi Kartı ile Ödeme İmkanı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online olarak yapılabilecek. 

Beyanname Ne Zaman Veriliyor?

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

-- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

-- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

-- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

-- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

-- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-- Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

-- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Şöyle ki: 

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün bekleniyor.

Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz.

Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden yararlanılabilir.

Emlak Kulisi

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER