Reddi Miras Belgesi Nasıl Alınır?

Posta'dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, "2019 yılında babam vefat ettiğinde üç ay içinde mirası reddettim ve belgesini aldım. Sonra 2021 yılında babamın dedesinden kalan yerler benim e-Devlet bilgilerime yansıdı ve borçlarım nedeni ile haciz koyuldu. İcra dosyasına mirasın reddi belgemi koydum, kabul görmedi. Mirasın reddi belgemi hiç kimse kabul etmiyor, şimdi de ortaklığın giderilmesi davası açmışlar. Bu belgenin geçersiz olması mümkün mü?" sorusunu cevapladı.

Reddi Miras Belgesi Nasıl Alınır?

Bir kimsenin ölümünde malları mirasçılara kaldığı gibi borçları da kalır. Ancak gerek bu nedenle yani borçlarını üstlenmemek amacı ile ve gerekse başka nedenlerle mirasçılar süresi içinde mirası reddedebilir.

Mirasın reddi sulh hukuk mahkemesi tarafından tescil edilir ve mahkeme bu tescili yaparken mirası reddeden kişiye neden reddettiğini sormaz. Zira bu husus kimseyi ilgilendirmez.

Taraf ret beyanında bulunur, mahkeme de bunu tescil eder ve isteği halinde de reddeden kimseye redde dair belge verir. Hiç kimse de bu belgeye rağmen ‘senin reddini tanımıyoruz’ diyemez.

Dolayısı ile okuyucumun anlattığı olayda bilmediğimiz bazı hususlar var. Bunu, şu ifadesinden çıkarıyorum; diyor ki ‘mirasın reddi belgemi hiç kimse kabul etmiyor’. Böyle bir şey olmaz.

Mahkemeden verilmiş bir belge herkes tarafından kabul edilir, yeter ki bir başka mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmasın.

Okuyucumun anlatımı içinde böyle bir mahkeme kararından söz edilmediğine göre süresi içinde yani üç ay içinde mirasın reddi için mahkemeye başvurup reddin tesciline dair alınan belge geçerlidir ve herkesce kabul edilmek zorundadır.

Şimdi bir de ortada ortaklığın giderilmesi davası var ki bu konuda dosyası incelemeden herhangi bir açıklama yapmak, yanlışlığa neden olabilir. Bunu kim açtı? Hangi gayrimenkul için açtı? Ne talep etti?

Bunları bilmeden bu konuda bir yanıt veremem. Ancak mirasın reddine dair elinde tescil belgesi olan okuyucumun, bu belgeyi kabul etmeyip okuyucumu zarara uğratacak her muhatap aleyhine dava açması imkan dahilinde olacaktır.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER