Tapu Devrinde İstenen Belgeler 2021

Gayrimenkul satışında satıcı ve alıcıların tapu devrinde hazır bulundurmaları gereken evraklar bulunuyor. İşte tapu devrinde hazırlanması gereken belgeler...

Tapu Devrinde İstenen Belgeler 2021

Tapu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tapu başvurusu yapmak isteyen vatandaşların başvurularını tapu dairesine yapmaları gerekli. Tapu işlemlerinin yapılması için randevu alınması da gerekiyor.

İlgili iletişim numaraları aranarak nüfus cüzdanı bilgilerinin doğrulanması ile randevu alınabiliyor.

Diğer bir seçenek olarak online randevu alma imkanı da sunuluyor. Randevu alan kişilerin tapu başvurusuda bulunma işlemleri de başlıyor. 

Tapu devri yapılması için belgeler önceden hazırlanarak yetkili kurumlara başvurulmalı. Tapu devrinde gereken evrakların hazırlanarak başvuru yapılması süreci daha hızla ilerletir.

Tapu için gerekli evraklar şunlar:

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Alınan tapunun belgesi ve fotokopisi

İlgili kişinin ikamet adresi

Deprem sigortasına (DASK) ilişkin poliçenin aslı ve fotokopisi 

Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin evrak

Tapu devrinde alıcılar için gereken evraklar da şunlar:

Nüfus cüzdanı

Emlakçı vekalet ediyorsa emlakçı vekaletnamesi

65 Yaş Üstü için Tapu Devrinde İstenen Belgeler Nelerdir?

Şirket Alımında Tapu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şirket tapusunda gereken belgeler diğer tapulara göre farklılık gösteriyor.

Tapu için gereken belgeler şöyle:

İlgili kişilerin ticaret sicil tasdiknamesi

T.C uyruklu vatandaşların nüfus cüzdanı, yabancı uyruklu vatandaşlar için pasaport

Şirketin imza sirküleri

Şirketin vergi levhası veya vergi numarası

Nüfus cüzdanın fotokopisi

Tapu Vekaleti için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu işlemlerinde noter onaylı şekilde vekalet verilebilir. Tapu vekaletinde gereken belgeler hazırlandığı durumda işlemler kolay şekilde gerçekleştirilebilir.

Vekalet için gereken evraklar ise şunlar: 

Vekaletin verilecek olduğu ilgili kişinin nüfus cüzdanı

Vekaletin verileceği kişilerin ad, soyad ve kimlik verileri

Gayrimenkul satışı yapıldığı durumlarda tapu bilgileri

Noter tarafından verilen vekaletlerde ilgili kişilere ayrıntılı şekilde hangi konularda vekalet verileceği sorulur. Verilen vekalet iptal edilebilir. 

Hisseli Tapularda Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Hisseli tapu devrinde gerekli belgeler şunlar:

Ortak olan kişilerin veya temsilcilerin nüfus cüzdanı

Temsilci görevlendirilmiş ise temsil yetki belgesi

Satıcı ve alıcı kişilerin fotoğrafları

Taşınmaz satışı ise değerlendirme raporu

Tapu senedi

Harç yatırma belgesi

Tapu için gerekli belgelerin verilmesinin ardından kişilerin istediği işlemleri kısa süre içinde gerçekleşir.

Tapu Devri Nasıl Yapılır? 2021 Tapu Devri Masrafları Ne Kadar?

Tapuya Gitmeden Yapılacaklar

-- Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli

-- Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı

-- Uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı (kredi kullanacaklar için)

-- Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı (kredi kullanacaklar için)

-- Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli 

-- Zorunlu Deprem Sigortası genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli 

-- Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

-- Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı (kredi kullanacaklar için)

-- Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı

-- SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı 

-- Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli (kredi kullanacaklar için)

Tapuda Yapılacaklar

-- Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

-- Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

-- Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

-- Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

-- Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı (kredi kullanacaklar için)

Tapu Devrinden Sonra Yapılacaklar

-- Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli

-- Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı

-- İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı 

Diriliş Postası

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER