Tarla Arsaya Çevrilebilir mi? Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Belediyelerce parsellenmiş, belediye sınırları içinde yer alan, üzerinde genellikle taşınmaz mal inşa edilebilen, yani imara ve yerleşime açık olan fakat tarım faaliyetlerine belli durumlarda izin verilmeyen toprak parçalarına arsa denir. İmarlı arsa ve imarsız arsa olmak üzere iki çeşidi vardır.

Tarla Arsaya Çevrilebilir mi? Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Emlak Vergisi Kanununa göre her arazinin bir arsa olmayacağı fakat her arsanın bir arazi olduğu kabul edilmiştir.

İmarlı Arsa Nedir?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre bu arsaların üzerinde sadece yapı inşasına izin verilir. Zirai faaliyetler yapıldığı takdirde söz konusu alanın imarlı arsa olmayacağı belirtilmiştir.

Arsa üzerinde gerek kamuya hizmet eden hastane, okul, devlet daireleri vs inşa edilebilir gerekse şahsa ait arazilerde yine şahsa ait ev veya apartmanlar yapılabilir.

İmarsız Arsa Nedir?

Bazı durumlarda bazı arsalar üzerinde de imara izin verilmez. İşte bu tip arsalara emlak dilinde imarsız arsa denir.

Bu tip arsalar tarla olarak kullanılır. Üzerlerinde zirai faaliyetler yapılabilir.

Parsel sorgulama işlemleri parselsorgu.tkgm.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir.

Tarım Arazisi ve Tarla İmara Nasıl Açılır?

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamıyor.

Tarım arazileri kendi içerisinde bakanlık tarafından yapılan zemin etütü çalışmaları doğrultusunda toprağın özelliklerine göre bazı gruplara ayrılıyor.

Bu gruplardan başlıcaları mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileridir.

Bu gruplamalarının yapılmasında bir çok temel neden bulunuyor. Tarım mahsüllerinin kontrolünden, daha verimli ürün elde edilmesine kadar gelebiliyor.

Gayrimenkul hukukuna göre tapuda niteliği tarla olan bir taşınmazın imara açılması ile arsa niteliğini kazanması mümkün olabiliyor.

Tarım arazilerinin imara açılması şu şekilde gerçekleşiyor:

Tarla arsa cins değişikliği işleminin yapılabilmesi içinde tarlanın:

1/1000 Ölçekli imar planı içinde kalması,

Yapılaşmaya açık bir fonksiyona sahip olması gerekmektedir.

1/1000 ölçekli imar planı hükümleri çerçevesinde yapılacak imar uygulaması sonucunda tapuda “tarla” olan nitelik “arsa”ya dönüşecektir.

“Tarla” olan nitelik değişirken belediye, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüklerinde işlemler yapılmaktadır.

Arsa Cinsi Değişikliği Nasıl Yapılır?

Cins değişikliği işlemi, tapu kütüğüne kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün cinsinin kayıtlar üzerinde değiştirilmesi olarak tanımlanıyor.

Örneğin gayrimenkulünüzün tarla, bağ, bahçe, gibi olduğunu düşünürsek, gayrimenkulünüzü arsaya dönüştürmek istediğiniz takdirde cins değişikliği işlemini de yapmanız gerekiyor.

Cins değişikliği işlemi için gerekli olan bilgi ve belgeleri incelersek,

Arsa Cinsi Değişikliği için Gereken Belgeler 

-- Gayrimenkulünüzün tapu senedi,

-- Gayrimenkulünüzün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

-- Gayrimenkulünüzün yapısız iken yapılı hale gelmesinin istendiği durumda; gayrimenkulün cins değişikliği işlemi için yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair belediye veya valilikten alınması gereken yazı.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER