Yapı Denetim Kuruluşları için Bürokrasi Azaltıldı

Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi başvurularında çoğu noter onaylı olmak üzere çok sayıda belge azaltılarak başvuru süreci kolaylaştırıldı.

Yapı Denetim Kuruluşları için Bürokrasi Azaltıldı

İSTENEN BELGELER AZALTILDI

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğinin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yapı denetim kuruluşuna izin belgesi alabilmek için aranan şartlarda noter onaylı istenen belgeler sayısı azaltıldı. 

Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan Denetçi Belgesi almak için aranan şartları içeren "c" bendindeki "Diplomasının veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen asıllarının Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı veya belgelerin verildiği ilgili kurum tarafından tasdikli sureti" koşulu yerine "Mimar veya ilgili mühendis olması" getirildi.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Kamu kuruluşunda çalışmakta olan mimar ve mühendisler için diploma, T.C. kimlik numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı ve sağlık raporu istenmez. Kamu kuruluşlarından emekli olanlardan ise bu bilgi ve belgeler istenir." ibaresi kaldırıldı.

Aynı maddenin beşinci fıkrasındaki serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühendis ve mimarlara ilişkin "Özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belgeler ibraz edilir" koşulu "Özel kuruluşlarda yapılan çalışmalar ilgili sosyal güvenlik kurumundan teyit edilir" olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasında, yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve denetçi mühendislerden istenen belgelere ilişkin değişiklik yer aldı.

Sadık

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER