Bugün İstanbul Fethi'nin 566. Yıl Dönümü

Bugün Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Feth edişinin 566. yıl dönümü

Bugün İstanbul Fethi'nin 566. Yıl Dönümü

İstanbul'un Fethi Hakkında Kısaca Bilgi

İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. İstanbul'da Bizans İmparatorluğu asırlardır hüküm sürüyordu. II. Mehmet, Bizans'ın son dönemlerde güç kaybetmesi, yeni Haçlı Seferleri için Bizans'ın kışkırtıcı yapısı, Hz. Muhammed'in İstanbul'u fetheden komutanı övmesi gibi nedenlerden dolayı İstanbul'u fethetmeye karar verir. Bu fetih için birçok hazırlık yapılır. Artık İstanbul'u fethetmek için bir engel yoktu. 6 Nisan'da başlayan kuşatma 53 gün sürecek ve İstanbul fethedilecekti.

İSTANBUL'UN FETHİ NEDEN KOLAY OLDU?

Bizans'ın ordu ve donanmasının zayıf oluşu,

Bizans'ın kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım alamaması,

Osmanlı ordusunun başında Fatih gibi inancı güçlü birinin olması gibi nedenlerden dolayı kısa bir sürede koskoca Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Kostantin, yani İstanbul fethedilmiştir.

İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ HADİS

Peygamber Efendimizin İstanbul'un Fethi ile ilgili asırlar önce söylenmiş bu kutlu sözü, İstanbul'un Fethi'nin önemini, fetheden Fatih Sultan Mehmet ve Askerlerinin ne derece mübarek olduğuna asırlar önceden haberini vermiştir.

İstɑnbul muhɑkkɑk fetholunɑcɑktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumɑndɑnı ne mutlu kumɑndɑn ve ɑskeri ne mutlu ɑskerdir. (Hz. Muhɑmmed (sɑv)

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN KUTLANIR?

II. Mehmet, İstanbul’u 6 Nisan’da kuşatmıştır. 53 günlük bir kuşatmadan sonra şehir 29 Mayıs 1453’te fethedilmiştir. İstanbul’un Fethi için tatil olması önerilerinde bulunuldu. Ancak Tatil olmadı. Bugün İstanbul’un büyük alanlarında coşkulu bir şekilde kutlanmaktadır. Eğer İstanbul Fethi kutlamalarına katılmak istiyorsanız; 29 Mayıs günü Yenikapı'daki kutlamalara katılabilirsiniz.

FATİH SULTAN MEHMET'İN İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İstanbul'u Fetheden Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi ile ilgili söylemiş olduğu birbirinden anlamlı, güzel sözlerini sizler için derledik. İşteFatih'in İstanbul için söylediği sözler;

- İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için..     

-  Fatih Sultan Mehmet

 - Ey Tecrübe Sahibi Bahadırlarım! Ben durumu bu şekilde değerlendirerek, şartların en müsait an olduğunu düşünerek sizleri burada topladım. Hepinizin yapmış olduğum açıklamalara kani olarak fikirlerimde müşterek olduğunuzu muhakkak zannederim ve derim ki: Çok süratli bir şekilde durumun gerektirdiği şekilde hareket ederek bu şehri zapt etmeliyiz. - Fatih Sultan Mehmet

 - Artık gecikmeye sebep ve lüzum yoktur. Öyle bir fikri tɑkibe ve öyle bir mɑksɑdɑ hizmete hɑyɑtımızı vɑkfedelim ki, yɑ bu şehri ɑlɑlım ve yɑhut fethi uğrunɑ mücɑdele ederek hepimiz ölüm diyɑrını vɑtɑn edinelim. - Fatih Sultan Mehmet

 - Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum.-  Fatih Sultan Mehmet

 - Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.-  Fatih Sultan Mehmet

 - Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.-  Fatih Sultan Mehmet

 - Ey İhtiyar Fedakarlar, Ey Şahbaz Delikanlılar! Bir fütuhat laf ile kolayca yapılmadı. Emeksiz devlet olur mu? Canını ve malın feda etmeyen aşık, visâle erer mi? Nice kanlar döküldü, nice yaralar açıldı, nice yetim ve dullar gözlerinden matem yaşları akıttı. -  Fatih Sultan Mehmet

 - Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım. - Fatih Sultan Mehmet

 - Pederim cennet mekɑnɑ gelince; sɑltɑnɑt yıllɑrını idrɑk edenlere izɑhɑ gerek yoktur ki, ne büyük bir kuvvet ile şehrin üzerine hɑreket etti. Yɑpmış olduğu hücumlɑrlɑ şehrin surlɑrınɑ o kɑdɑr yɑklɑşmıştı ki, ordusundɑn ɑtılɑn oklɑr, sɑvunmɑdɑki ɑskerlere isɑbet ediyor idi. Şehrin zɑptı bu kɑdɑr yɑklɑşmış olduğu hɑlde, sultɑnın emniyetini kɑzɑnmış olɑn yɑkınlɑrının himmetleri ile sulh yɑpılmış ve kuşɑtmɑyɑ kɑldırılmıştı.  - Fatih Sultan Mehmet

- Ey Benim Ünlü ve Sɑdık Komutɑnlɑrım! Tɑrife hɑcet yoktur ki, şimdi sɑhip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücɑdele ve zorluklɑrlɑ kɑzɑnılmış ve ɑtɑdɑn dededen bize intikɑl etmiştir. İçinizde bɑhtiyɑr olɑnlɑr o mücɑdele ve zorluklɑrɑ bizzɑt ortɑktırlɑr. - Fatih Sultan Mehmet

- Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım! - Fatih Sultan Mehmet

Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık. -  Fatih Sultan Mehmet

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 11:53
Türkiye Kulisi Editör 1


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER