İnal Aydınoğlu, 18 Ekim 1941’de Gaziantep’te doğdu.

Çalışarak okuma zorunda olduğu için eğitimini yarım gün olan Gaziantep Ticaret Orta ve Gaziantep Ticaret Liselerinde yaptı. 1964 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenci olan Tülay Hanım ile evlendi. Yüksek Mimar olan eşi ile 20 yıl birlikte çalıştılar. İki oğlu, bir torunu vardır. Büyük oğlu Can, Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdikten sonra birisi M.I.T ’de olmak üzere Amerika’da finans, işletme ve gayrimenkul geliştirme konularında üç master yapmıştır. Halen Kadıköy’de Gayrimenkul üzerine çalışan aile şirketlerini yönetmektedir. Küçük oğlu Onur Londra’da Middlesex Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Seatle’da Bastyr Üniversitesi’nde Gelenksel Çin Tıbbı ve Akapunktur master’ı yapmıştır. Doktorasını da yine aynı üniversitede tamamlamıştır. Daha sonra New Mexıco Üniversitesi’nde Geleneksel Çin Tıbbı, Akupunktur ve Bitkilerle Şifa Dersi vermiştir. Halen Kadıköy Kızıltoprak’da Heal İstanbul Doğu Şifa Sanatları Merkezi’nde mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

İnal Aydınoğlu yedi yaşından beri zaman tanımadan hiç durmaksızın çalıştığı için kendini şifa bulmaz bir işkolik olarak görür. “Eğer hayatımın tümünü çok zevk aldığım ticarî işlerle geçirseydim, belki çok zengin olurdum ama şimdi birçok işadamı gibi yalnızca dünyasal şeylere; işe, güce, maddeye odaklanmış, hayatının önemli bir bölümünü ve içsel zenginliğini kaybetmiş bir insan olabilirdim. 1978 yılından beri işkolikliğimin yarıya yakınını gönüllülüğe yönelttim. Huzuru, sevinci, mutluluğu doludizgin sürdürdüğüm gönüllülükte buldum. Eğitim verdiğim binlerce gönüllüye yenilerini eklemeye, toplumumuzda gönüllülük duygusunu yaymaya, cömertçe veren, seven, paylaşan bir gönüllü olmaya çaba sarf ediyorum” der. Bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşabilmek için yetişkin kursları açıyor ve üniversitelerde Sosyal Girişimcilik, Topluma Hizmet Uygulamaları ve Gönüllülük üzerine dersler veriyor. Konferanslara ve seminerlere katılıyor.