Kültür Ve Kültürlerarası Kavramlarının İletişimdeki Önemi

Farklı kültürlerin değerlerini, tutumlarını ve inançlarını anlayabilmek, bireyleri hem iş hem de günlük hayatlarında daha başarılı olma yolunda öne çıkaracaktır

Kültür Ve Kültürlerarası Kavramlarının İletişimdeki Önemi

Kültürlerarası iletişim, 21.yüzyıl becerilerini geliştirmek ve hayatımıza adaptasyonunu hızlandırmak için öncelikle edinilecek yetkinliklerin başında gelmektedir. Farklı kültürlerin değerlerini, tutumlarını ve inançlarını anlayabilmek, bireyleri hem iş hem de günlük hayatlarında daha başarılı olma yolunda öne çıkaracaktır.

Son dönemin popülerleşen kavramlarından, Kültürlerarası iletişimin tanımını yapmadan önce “Kültürlerarası” kavramına bakmalıyız. Kültürlerarası kavramı; sıklıkla farklı gruplar arasındaki ilişki, etkileşim anlamında kullanılır. Diğer bir deyişle farklı kültürel geçmişe sahip bireyler ile eşleştirilerek kullanılır. Kültürlerarası kavramı genel olarak farklı ülkelerin etkileşimi için kullanıldığını görebiliriz. Oysa bu durum eksik bir tanıma neden olmaktadır. Aynı mahallede yaşayan bireylerin dahi farklı kültürel geçmişleri olabileceğini gözden kaçırarak yapılan bu durum kültürlerarası iletişim konusunda da hatalı bir yöne bize götürebilir. 

KÜLTÜREL SÜREÇLER;

  • Birey ile sistem arasındaki etkileşimi
  • Ortak anlamların organize sistemini
  • Etkileşimin sonuçlarını
  • İş yapış biçimlerinin “öğretilen” ve “öğrenilen” olduğunu
  • İş yapış biçimlerinin topluluk/toplum esaslı oluşunu
  • İş yapış biçimlerinin topluma kimlik kazandırma özelliği taşımasını
  • İş yapış biçimlerinin sürekliliğini ve nesilden nesile aktarımını
  • Tarih boyunca gelişmiş, değer, tutum ve anlamları
  • Toplumsal bir düzenin bu sayede kurulması ve meşrulaştırılmasını, açıklama eğilimindedir.

Kültürel sistemler arasında ticaret, eğitim, turizm, göç, savaş gibi birçok faktöre bağlı olarak etkileşim kurulur. Günümüz koşullarında ise bu etkileşim yoğunluklu olarak teknoloji aracılığıyla kurulmaktadır. Ulaşım ve haberleşme kanallarının sağladığı çok çeşitli olanaklar bireyleri ve dolayısıyla da kültürleri birbirlerine yakınlaştırmaktadır.

Kültürlerarası iletişim, farklı kültürel geçmişlerden oluşan grupların ya da farklı kültürlerden bireylerin arasındaki etkileşimdir. Kültürün insanların iletişim kurma biçimlerini nasıl etkilediğini incelemektedir. Pek çok çalışma alanıyla yakından ilişkilidir. Ayrıca kültürlerarası iletişim alanında geliştirilen kuramlar; eğitim, uluslararası ilişkiler, uyuşmazlık yönetimi, özel sektör, kişisel gelişim, reklamcılık ve sağlık hizmetleri gibi birçok farklı alanda uygulanabilmektedir. Kullanılan iletişim yöntemlerin ne kadar kültürel geçmişimize bağlı olduğu, bizi ve çevremizi nasıl etkilediği, farklılıkların olduğu bir ortamda bu farklılıklara bakışımızı nasıl etkilediği ve bu kültürel farklılıkların değer ve tutumları nasıl gördüğümüz ile alakalı olduğunu fark edebiliriz.

Alıntı:Öğr. Gör. Şebnem CEYLAN APAYDIN

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 11:23
Volkan Yılmaz

Türkiye Kulisi Editörü


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER